Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Harmonogram Pisemnych egzaminów maturalnych– informacje dla uczniów i absolwentów

 

Pisemne egzaminy maturalne – informacje dla uczniów i absolwentów

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

 

 Niezależnie od przedmiotu zdawanego na pisemnym egzaminie maturalnym pamiętajcie, aby:

  1. pisać czytelnie
  2. nie korzystać z długopisów zmazywalnych/ścieralnych
  3. nie używać korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreślić
  4. rysunki – jeżeli trzeba je robić – wykonywać długopisem
  5. zaznaczyć odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego poprzez zamalowanie pól do tego przeznaczonych; błędne zaznaczenie należy otoczyć kółkiem i zaznaczyć właściwe pole.
  6. uważnie czytać polecenia do zadań, i udzielać odpowiedzi, wykonując czynności wskazane przez czasowniki operacyjne w poleceniach do zadań.

 

Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych. (na każdym egzaminie będą wydzielone sale do pozostawienia rzeczy, których nie można wnosić na salę egzaminacyjną)

PRZYDZIAŁ SAL NA PISEMNE EGZAMINY

Język polski - poziom podstawowy

4 maja 2023 r. czwartek

 

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Egzamin - godz. 9.00

Sala nr 25 (aula A) – 29os.

IV LMp (28os.)

Skierow. LO (1 os.)

Formuła 2023

 

Sala nr 17 – 1 os.

IV LMp (1 os.)

Egzamin na komputerze

Formuła 2023

 

Sala nr 26  (aula C) – 20 os.

IV TŻg (20 os.) – numery z dziennika 1-20

Formuła 2015

 

Sala nr 13  - 8 os. 

IV TŻg (8 os.) – numery z dziennika 21-28

Formuła 2015

 

Sala nr 27 (aula D)  - 12 os. 

IV TL g (12 os.)  – numery z dziennika 2, 4-7, 9-13, 15, 16

Formuła 2015

 

Sala nr 9 – 8os.

IV TLg (8 os.) – numery z dziennika 17, 23-29

Formuła 2015

 

Sala nr 10 – 1 os.

IV TLg (1 os.)

Formuła 2015

 

Sala nr 24 – 13 os.

4 RMg (8 os.)

Osoby powt. Tech. (3 os.)

Skierow. Tech. (2 os.)

Formuła 2015 

Język angielski – poziom podstawowy

5 maja 2023r. piątek

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

Egzamin - godz. 9.00

 

Sala 27 (aula D) – 14 os.

IV TŻg (14 osób) – numery z dziennika 1-6, 8-14, 18

Formuła 2015

 

Sala 13 – 10 os.

IV TŻg (10 osób) – numery z dziennika 19 - 28

Formuła 2015

 

Sala 14  - 9 os.

IV LMp (9 os.) – numery z dziennika 1-9

Formuła 2023

 

Sala 15  - 9 os.

IV LMp (9 os.) – numery z dziennika 10-18

Formuła 2023

 

Sala 16  - 9 os.

IV LMp (9 os.) – numery z dziennika 217, 23-29

Formuła 2023

 

Sala 9  – 8 os.

IV TLg (8 os.) – numery z dziennika 20-25, 27-29, 31

Formuła 2015

 

Sala 10  – 1 os.

IV TLg (1 osoba)

Formuła 2015

 

Sala 3 – 7 os. + 1 os.

IV TLg (7 osób) – numery z dziennika 17, 23, 25-29

 Skierow. "Tech" - 1 os.

Formuła 2015

 

Sala 4 – 10 os.

IV RMg (7 os.)

Osoby powt. Tech. (2 os.)

Osoby powt. LO(1 os.)

Formuła 2015

 

 

Język rosyjski – poziom podstawowy

5 maja 2023 r. piątek

 

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Egzamin - godz. 14.00

 

Sala 24 - 3 os.

IV LMp (2 os.)

Skierow. LO (1 os.)

Formuła 2023

 

Sala 27 (aula D) -11 osób

IV TŻg (4 os.)

IV TLg (5 os.)

IV RMg (1 os.)

Skierow. T (1 os.)

Formuła 2015

 

Matematyka – poziom podstawowy

8 maja 2023r. poniedziałek

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

Przybory wymienione w komunikacie, które można mieć: linijka , kalkulator prosty, cyrkiel

 

Egzamin - godz. 9.00

 

Sala nr 25 (aula A) – 30os.

IVLMp (29 os.)

Skier. LO (1 os.)

Formuła 2023

 

Sala nr 26  (aula C) – 20 os. 

IV TŻg (20 os.)  – numery z dziennika 1-20

Formuła 2015

 

Sala nr 13 - 8 os. 

IV TŻg (8 os.) – numery z dziennika 21-28

Formuła 2015

 

Sala nr 9 – 1 os.

Powt. Tech. (1 os.)

Formuła 2015

 

Sala nr 10 – 1 os.

IV TLg (1 os.)

Formuła 2015

 

Sala nr 27 (aula D)  - 12 os. 

IV TLg (12 os.) – numery z dziennika 2, 4-7, 9-13, 15, 16

Formuła 2015

 

Sala nr 16   - 7 os. 

Osoby powt. LO  (7 os.)

Formuła 2015

 

Sala nr 15   - 8 os. 

IV RMg (8 os.)

Formuła 2015

 

Sala nr 14  - 8 os. 

IV TLg (8 os.) – numery z dziennika 17, 23-29

Formuła 2015

 

Sala nr 24 – 8 os.

Osoby skier. Tech. (4 os.) 

Osoby powt. Tech. (4os.)

Formuła 2015

 

Język angielski – poziom rozszerzony

9 maja 2023 r. wtorek

 

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Egzamin - godz. 9.00

 

Sala 24  - 10 os.

IVLMp (10 os.)

Formuła 2023

 

Sala 20 - 10 os.

IV TŻg (10 os.)

Formuła 2015

Sala 21 - 1 os.

IV TLg (1 os.)

Formuła 2015

 

Sala 22 - 7 os.

IV TLg (7 os.- 3 os. (rezygnacja z przedmiotu dodatkowego))

Formuła 2015

Sala 23 - 8 os.

IV TLg (7os. - 3 os. (rezygnacja z przedmiotu dodatkowego))

IV RMg (1os.)
Formuła 2015

 

Wiedza o społeczeństwie  – poziom rozszerzony

10 maja 2023 r. środa

 

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Egzamin - godz. 9.00

 

Sala 23 - 3 os.

IV TŻg (3 os.)

Formuła 2015

Biologia  – poziom rozszerzony

11 maja 2023r. czwartek

 

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Przybory wymienione w komunikacie, które można mieć: linijka , kalkulator prosty;

Egzamin - godz. 9.00

 

Sala 23 - 4 os.

IV LMp (3os.)

Skier. LO. (1 os.)

Formuła 2023

 

Sala 22 – 4 os.

IV TŻg (4 os.)

Formuła 2015

Język rosyjski – poziom rozszerzony

11 maja 2023 r. czwartek

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Egzamin - godz. 14.00

Sala 23 - 2 os.

IV TŻg (1 os.)

IV TLg(1 os.)

Formuła 2015

Matematyka – poziom rozszerzony

12 maja 2023 r. piątek

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

Przybory wymienione w komunikacie, które można mieć: linijka , kalkulator prosty, cyrkiel

 

Egzamin - godz. 9.00

Sala 23  - 7 os. + 1 os. 

IV TŻg (1 os.) -  (rezygnacja z przedmiotu dodatkowego)

IV TLg (6 os. - 2 os. (rezygnacja z przedmiotu dodatkowego))

skierow. Tech. - 1 os.

Formuła 2015

 

 

Geografia – poziom rozszerzony

16 maja 2023 r. wtorek

 

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Przybory wymienione w komunikacie, które można mieć: linijka, kalkulator prosty, lupa;

 

Egzamin - godz. 9.00

 

Sala 23 - 6 os.

IV LMp (6 os.)

Formuła 2023

 

Sala 22  - 10 osób

IV TŻg (6 os. - 1 os. (rezygnacja z przedmiotu dodatkowego))

IV TLg (1 os.)

IV RMg (3 os. – 1 os. (rezygnacja z przedmiotu dodatkowego))

Formuła 2015

 

 

Język polski – poziom rozszerzony

17 maja 2023 r. środa

 

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Egzamin - godz. 9.00

 

Sala 26 (Aula C) - 17 osób

IV LMp(17 os.)

Formuła 2023

 

Sala 27 (Aula D) - 8 osób

IV TŻg (6os. - 1 os. (rezygnacja z przedmiotu dodatkowego))

IV TLg(1 os.)

Osoby skier. Tech.(1 os.)

Formuła 2015

 

Historia – poziom rozszerzony

18 maja 2023r. czwartek

Proszę o przybycie do szkoły 30 min. przed egzaminem z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Egzamin - godz. 9.00

Sala 23 - 1 os.

IV TŻg (1os.)

Formuła 2015

 

Fizyka – poziom rozszerzony

19maja 2023r. piątek

 

 

 

Sala 23 –4os.

IV RMg (4 os.) – rezygnacja uczniów z przedmiotu dodatkowego na podstawie uzyskanych certyfikatów z kwalifikacji zawodowych.

Formuła 2015

Wygenerowano w sekund: 0.03
15,584,727 unikalne wizyty